پیش دبستانی و دبستان وارستگان با رویکرد روانشناختی و کارگاه محور از سال 95 آغاز به کار نمود و با توجه به استعداد و نیاز جامعه به عنوان اولین مدرسه کار و کسب با تفکر کارآفرینی به فعالیت خود ادامه داد.

وارستگان فاخر با برگزاری کارگاه هایی که در قالب کلاس های مکمل در کنار دروس اصلی و فوق برنامه ارائه می شود خیلی زود در بین مدارس با سابقه بالا مطرح و جایگاه ویژه ای در بین خانواده ها پیدا نمود.

این مجموعه با برگزاری کلاس های مکمل در کنار دروس اصلی، دانش آموزان 6 تا 12 سال را در وهله اول در بستری مناسب جهت فراگیری مهارت های مختلف قرار می دهد که در این مرحله اندیشه آموزان وارستگان حداقل های آن مهارت را یاد گرفته و در گام دوم اندیشه آموزانی که در این مهارت استعداد دارند را شناسایی و با هماهنگی اولیا در مسیر شکوفایی استعداد قرار می گیرند.

یکپارچگی دروس اصلی و مکمل باعث شده تا تفکر اندیشه آموزان بتواند در زمینه هی مختلف گسترده شده و ابتکارات و ابداعات بسیاری را رقم بزند. 

هر فرد باید خود آینده اش را طلایی کند وارستگان صرفا راه را هموار می سازد

X