مجموعه دبستان های وارستگان فاخر

اولین دبستان با رویکرد کار و کسب و تفکر کارآفرینی

به مناسبت نوروز باستانی در دبستان وارستگان اندیشه آموزان با جشن های مختلف با آداب و رسوم مختلف این عید باستانی آشنا شدند.

در جهارشنبه آخر سال 1402 به مناسبت چهارشنبه سوری و شناخت بهتر این فرهنگ دیرینه

اندیشه آموزان با فرهنگ درست جشن چهارشنبه سوری آَشنا شدند و آموختند که با جلوگیری از خطر های احتمالی

در این جشن باستان شب خوشی را در کنار خانواده بسر ببرند.

در ادامه با همکاری آموزگاران توانمند دبستان وارستگان فاخر جشن سال نو هم بر طبق رسوم باستانی و فرهنگ دیرینه ایران

برگزار شد.

اندیشه آموزان در این جشن به نقالی و اجرای نمایش نامه ها و سرود های نوروزی پرداخته و در کنارر هم ساعاتی را پر از انرژی و شادی گذراندند.

ما و همکارانمان در وارستگان فاخر تلاش می کنیم که اندیشه آموزان ما تمامی آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی را به درستی

آموزش ببینند و درک روشنی از ایران و فرهنگ باستانی آن داشته باشند.

پیام بگذارید

X