مجموعه دبستان های وارستگان فاخر

اولین دبستان با رویکرد کار و کسب و تفکر کارآفرینی

آموزش های تکمیلی

در مجموعه دبستان های وارستگان فاخر علاوه بر آموزش های پایه مقاطع تحصیلی به منظور شکوفایی خلاقیت و استعداد های فرزندان کلاس های آموزشی ویژه ای در نظر گرفته شده است.

X