در مجموعه دبستان های وارستگان فاخر علاوه بر آموزش های پایه مقاطع تحصیلی به منظور شکوفایی خلاقیت و استعداد های فرزندان کلاس های آموزشی ویژه ای در نظر گرفته شده است.

X