مجموعه دبستان های وارستگان فاخر

اولین دبستان با رویکرد کار و کسب و تفکر کارآفرینی

ارامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

برنامه بازدید از آرامگاه حکیم ابولقاسم فردوسی، به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر بزرگ ایرانی به کمک

دستان پر مهر سرکار خانم نیلوفر توحدی مدیر خانه نقالان خراسان رضوی برگزار شد.

گروهی از اندیشه آموزان دبستان و پیش دبستانی وارستگان فاخر نیز

درکنار آرامگاه این حکیم به نقالی قسمتی از شاهنامه پرداختند.

به کمک سرکار خانم توحدی مدرس شاهنامه خوانی دبستان و پیش دبستانی وارستگان فاخر

اندیشه آموزان بار دیگر درکنار مجسمه ها و تصاویر با داستان های زیبای شاهنامه نیز آشنا شدند.

پیام بگذارید

X